TEAM


Vi har samarbete med Stall Linda Heed.

Vi har sedan 2018 ett stort samarbete med Stall Heed. Linda rider några av våra hästar bland annat Decurio. Decurio hoppar 160.